Home » Uncategorized

JAVNA NABAVA

31. 01. 2012. autor: Franc Stenek 0 komentara

PROFIL NARUČITELJA

Adresa:
GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

Telefoni: +385 20 711 143; +385 20 711 184

Faks: +385 20 711 706

OIB: 92770362982

Matični broj: 2681749

Žiro račun: 2360000-1820400008 (ZABA)

E-mail: info@korcula.hr

URL: http://www.korcula.hr

.

OBAVIJESTI

Republika Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Korčula
Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

KLASA: 008-02/15-01/02
URBROJ: 2138/03/1-15-3
Korčula, 3. travnja 2015. godine

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 13/14- Odluka USRH i 143/13), a temeljem danih izjava čelnika Grada Korčule, daje se sljedeća

O B A V I J E S T

1. Andrija Fabris, ing. prometa, gradonačelnik Grada Korčule, vlasnik je obrta Kamenoklesarska radionica BRAĆA FABRIS, Korčula, Šetalište Frana Kršinića 112, OIB: 60262570936

2. Marko Skokandić, ing. brod. elektronike, zamjenik gradonačelnika Grada Korčule, vlasnik je brodomehaničarskog obrta SERVIS SKOKANDIĆ, Korčula, Šetalište Tina Ujevića 4, OIB: 23473351275.

.

PLAN NABAVE

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 74. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 8. veljače 2012. godine donio je

P L A N
nabave Grada Korčule

 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2012. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2013. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2013. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2014. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2014. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2015. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2015. godinu pogledajte ovdje
 • Cijeli dokument Plana nabave Grada Korčule za 2016. godinu pogledajte ovdje
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2016. godinu pogledajte ovdje
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Korčule za 2016. godinu pogledajte ovdje.
.

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE I OKVIRNIH SPORAZUMA

Grad Korčula, sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) vodi i objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurira se najmanje svakih 6 mjeseci.

 • Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma, možete pogledati ovdje.
.

AKTUALNA JAVNA NADMETANJA

Sukladno članku 32. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) te članku 12. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 13/08, 77/08, 4/09, 52/10), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave ukoliko je stavljana na raspolaganje u elektroničkom obliku. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!
.

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

9.) 09. lipnja 2016. Opskrba električnom energijom (na razdoblje od 12 mjeseci)

8.) 18. travnja 2016. Rekonstrukcija Prolaza Tri sulara

7) 25. veljače 2014. Opskrba električnom energijom

6) 14. veljače 2014. Sanacija obale u Put Sv. Nikole u Korčuli

5) 06. studenog 2013. Izgradnja kolektora oborinske odvodnje u Put sv. Luke i ulici Ante Starčevića u Korčuli

4) 17. srpnja 2013. Rekonstrukcija ravnih krovova, pokrova krovišta i vanjskih otvora u zgradi dječjeg vrtića Korčula

3) 20. svibnja 2013. Rekonstrukcija Doma kulture u Čari

2) 22. listopada 2012. Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčula

1) 12. travnja 2012. Izgradnja kružnog raskrižja ž6224 s putem sv. Luke u Korčuli

.

NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI

PROFIL NARUČITELJA
Adresa:    GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula
Telefoni:    +385 20 711 143
+385 20 711 184
Faks:    +385 20 711 706
OIB:    92770362982
Matični broj:    2681749
Žiro račun:    2360000-1820400008 (ZABA)
E-mail:    info@korcula.hr

URL:    http://www.korcula.hr

OBAVIJESTI

Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa

Grad Korčula, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 13. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi. Nema gospodarskih subjekata s kojima Grad Korčula kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Grad Korčula, sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) vodi i objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurira se najmanje svakih 6 mjeseci.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja za 2010. godinu, kronološki poredanih po datumu konačnog izvršenja ugovora, možete pogledati ovdje.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovih izvršenja za prvih šest mjeseci 2011. godine, kronološki poredanih po datumu konačnog izvršenja ugovora, možete pogledati ovdje.

AKTUALNA JAVNA NADMETANJA

Sukladno članku 32. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) te članku 12. Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave (NN br. 13/08, 77/08, 4/09, 52/10), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave ukoliko je stavljana na raspolaganje u elektroničkom obliku. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!

Ostavite svoj komentar!

Morate biti prijavljeni da biste komentirali.