Home » Uncategorized

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

19. 07. 2010. autor: Franc Stenek 0 komentara

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se ispunjavanjem obrasca zahtjeva i podnošenjem obrasca zahtjeva Gradskoj upravi Grada Korčule.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen:

          -  putem pošte na adresu: Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula,

          -  putem e-maila na adresu: info@korcula.hr,

          -  predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Gradske uprave Grada Korčule
             svakim radnim danom od 07,00 do  15,00 sati.

Komentiranje je zavreno.