Home » Iz ureda Gradonačelnika, Vijesti

Javni poziv za županijsku bazu projekata

16. 08. 2011. autor: Franc Stenek 0 komentara
Javni poziv za županijsku bazu projekata

Obavještavamo Vas da je objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga razvojnih projekata za provedbu “Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2011.–2013.” putem Županijske baze projekata.
Za unos projekata u elektronsku bazu razvojnih projekata DNŽ za područje Grada Korčule ovlaštena kontakt osoba je Ivana Fazinić, direktorica Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 301/11-01/11
URBROJ: 2117/1-01-11-1
Dubrovnik, 16. kolovoza 2011.

Temeljem članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” br. 7/09 i 10/1), župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA RAZVOJNIH PROJEKATA
ZA ŽUPANIJSKU BAZU PROJEKATA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Predmet:

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijedloga razvojnih projekata za provedbu “Razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije  2011.–2013.“ putem Županijske baze projekata.

I.

Županijska baza projekata

Županijska baza projekata DNŽ je službeni registar u elektronskom obliku, svih razvojnih projekata na području Dubrovačko-neretvanske županije koji su u skladu s ciljevima, prioritetima  i mjerama utvrđenim u “Razvojnoj strategiji Dubrovačko-neretvanske županije 2011.–2013.“.

Svrha Županijske baze projekata DNŽ je da sustavno, trajno i s jednog mjesta, prikuplja, prati razvojne projekte i da time služi kao objektivna osnova za daljnji proces vrednovanja, rangiranja i kandidiranja razvojnih projekata za financijsku potporu iz županijskih državnih i EU financijskih izvora.

Razvojni projekti se u Županijskoj bazi projekata DNŽ vode po obilježjima, na način i standardima koji su u skladu sa Središnjom bazom projekata Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva republike Hrvatske.

Razvojni projekti koji nisu prijavljeni i uvedeni u Županijsku bazu projekata DNŽ neće moći dobiti podršku i ispuniti uvjete za kandidiranje za financijsku potporu iz županijskih, državnih i EU financijskih izvora.

II.

Vrste razvojnih projekata koji se mogu prijaviti

Prijaviti se mogu prijedlozi za:

 • projekte  spremne za provedbu
 • projekte  u pripremi

Napomene
Prijedlozi projekata moraju biti usklađeni s prostornim planovima Dubrovačko-neretvanske županije i planovima jedinica lokalne samouprave.
Projekti u pripremi moraju imati precizan vremenski plan stvarno mogućeg ostvarenja navedenih aktivnosti

Planirana sredstva moraju biti dostatna za provedbu projekta.

 • ciljevi i obrazloženja u projektima moraju biti sukladni ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim u ŽRS-u i drugim strateškim dokumentima DNŽ, gradova i općina s područja DNŽ;
 • u prijavi se moraju navesti programi državnih institucija, IPA-e, županijski i drugi programi na koje će se projekti kandidirati;
 • projektna dokumentacija mora biti izrađena ili planirana tako da je u potpunom skladu sa standardima koji se traže u natječajima u programima državnih institucija, IPA-e, županijskim i drugim programima, na koje se projekti kandidiraju;
 • projekti spremni za provedbu moraju zadovoljiti sve uvjete koji su utvrđeni natječajima, u programima državnih institucija, IPA-e, županijskim i drugim programima, na koje se projekti kandidiraju, a projekti u pripremi moraju iste uvjete moraju imati razrađene planom;
 • projekti moraju imati plan, strukturu izvora financiranja i osiguran udio sredstva predlagatelja;
 • projekti koji su sufinancirani moraju imati potvrdu financijskih izvora koji su ta sredstva odobrili;
 • projekti koji su u pripremi ili u fazi idejnih projekata moraju imati jasan i cjelovit plan za sve aktivnosti izrade projektne dokumentacije te plan i strukturu financiranja ;

Svi projekti isključivo moraju biti podneseni elektronskim putem u Županijsku  bazu razvojnih projekata DNŽ (CRR) .

Osobe zadužene za unos projekata u Županijsku bazu razvojnih projekata DNŽ su imenovani predstavnici gradova i općina, čija imena i kontakte možete pronaći na web stranici www.dunea.hr .

III.

Predlagatelji razvojnih projekata

Predlagatelji mogu biti:

 • jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi s područja DNŽ, pojedinačno ili više njih zajedno;
 • DNŽ;
 • uz DNŽ i druge županije za međužupanijske projekte;
 • razvojne agencije, poduzetnički centri HGK, HOK  te druge potporne institucije regionalnog razvoja koje su u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • komunalna i druga poduzeća u (su)vlasništvu općina i gradova;
 • udruge;
 • gospodarski subjekti iz privatnog sektora, ali samo za projekte javne namjene i interesa, a koji ulažu sredstva u programe, projekte i slične aktivnosti u području regionalnog i lokalnog razvoja.

U slučaju da programi državnih institucija, IPA-e, županijski i drugi programi predviđaju da predlagatelji mogu biti i drugi osim gore navedenih subjekata (npr. poljoprivrednici, poduzetnici, obrtnici, turističke zajednice, škole, kulturne i zdravstvene ustanove, pojedinci i drugi), tada i takvi predlagatelji mogu predložiti projekte u Županijsku bazu projekata DNŽ.

lV.

Trajanje javnog poziva

Javni poziv otvoren je trajno.

Ostavite svoj komentar!

Morate biti prijavljeni da biste komentirali.